Browse
from 

Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 1 (2001), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 59-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu / Janoštík, Milan, Leško, Bartolomej, 1918-2000, Putiš, Marián, Šutora, Augustín -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 3 (1987), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ku koňackej mikrobiostratigrafii tetydnej a boreálnej oblasti
Poznámky o mozcích středně miocenních ptáků (Aves) z Hahnenbergu
Poznámky o paleoekologii agnostidních trilobitů
Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra / Beňka, Jozef -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť / Malý, Vladimír, Podhajský, Miroslav F. -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 2 (1986), s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř / Dohnal, Jiří, Dvořák, Igor Jan, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších / Dohnal, Jiří, Dvořák, Igor, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan (2005) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISBN 80-7075-645-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova / Dohnal, Jiří, Goliáš, Viktor, Jáně, Zdeněk, Pittauerová, Daniela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova / Dohnal, Jiří, Goliáš, Viktor, Jáně, Zdeněk, Pittauerová, Daniela -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 10 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich / Pišta, Jan -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o fosílnej flóre z hnedouhoľnej Handlovsko-Nováckej panvy z vrtu VT-D-5
Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice / Šamalíková, Milena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 300-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě / Němec, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o paleobiologii a tafonomii illaenidních trilobitů (ordovik, Barrandien, Česká republika)
Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1 / Zubek, Miroslav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 53-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí / Spurný, Libor -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)