Browse
from 

Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei) / Ďuďa, Rudolf, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, Tuček, Peter, Vitáloš, Jiří -- In: Lapis -- ISSN 0176-1285 -- Roč. 29, č. 12 (2004), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Schafarzikit z Perneku, revír Pezinok (Slovensko)
Schafarzikite from Pernek, the Pezinok ore district (Slovakia)
Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited / Čejka, Jiří, 1929-, Ďuďa, Rudolf, 1944-, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, 1968-, Tuček, Peter, Vitáloš, Jiří -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 19, no. 3 (2007), p. 419-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 26, č. 2 (1986), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát / Holický, Ivan, Hrnčár, Anton, Rajnoha, Ján, Veselský, Jozef -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 223-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál) / Reif, Jaroslav, Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 6 (2006), s. 457-458
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelite and apophyllite from Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec
Scheelite and metasomatic fluorite mineralization in tactite in the Vykmanov - Kovářská gallery in the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
Scheelite-bearing scarns from Hazlov (Smrčiny) and Kovářská (middle Ore mountains)
Scheelite from iron ores on strata-bound Zn, Pb, Ag and barite from Horní Benešov deposit (a preliminary information)
Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts / Pulec, Miroslav -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 3 of 3 -- s. 498
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelite in relation to crystalline rock complexes in west Carpathians
Scheelite Mineralisation of the Ca-Skarns in Žulová Batholith and Třebíč Batholith (Czech Republic)
Scheelite mineralization in the surroundings of Hradešice in south-west Bohemia
Scheelite mineralization of the Bohemian Massif / Mašková, Anna, Štemprok, Miroslav -- In: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I -- ISSN 0340-5109 -- Č. 1-2 (1992), s. 117-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory) / Štemprok, Miroslav, 1933-, Veselovský, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 162-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách / Malásek, František, Novák, Jiří Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 39-51, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Scheelitová mineralizace v okolí Hradešic v jihozápadních Čechách / Hujsl, Jan, Zýval, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 101-109
Zdroj: ČGS (UNM)