Browse
from 

Sekundární výplně Cueva Charles Brewer / Audy, Marek, 1969- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 1 (2005), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika / Sopková, Bohuslava -- In: Acta geologica slovaca (AGEOS) -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 1, č. 1 (2009), s. 47-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Sekwencje litofacii i interwalów depozycyjnych w warstwach godulskich Karpat
Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, č. 3-4 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, J., Libertín, M. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, 3-4 (2009), s. 101-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno-Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, č. 3-4 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Selaginella-like cones and their spores from central and western Bohemian Carboniferous continental basins of the Czech Republic / Bek, Jiří, Opluštil, S., Pšenička, J., Thomas, B. A. -- In: XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. Abstracts -- s. 47
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts (Czech Republic) / Štěpančíková, Petra -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 2, č. 1 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) / Štěpančíková, Petra -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 1 (137), p. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Selected approaches to the evaluation of mineral resources
Selected aspects of quality of life in Olomouc´s Region
Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences / Smolová, Irena -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 16, no. 2 (2008), p. 2-13, 3. a 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity / Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Kuča, M. -- In: Fyzická geografie a trvalá udržitelnost -- S. 274-280
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána / Breiterová, Hana -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 52, č. 1-2 (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána / Breiterová, Hana -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 52, no. 1-2 (2007), p. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005 / Ptáček, Pavel, 1972-, Smolová, Irena -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica -- ISSN 0231-9365 -- Vol. 39 (2006), p. 49-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Selected geological factors impacting effects of induced seismicity on surface in conditions of Ostrava-Karvina coalfield in the Czech Republic / Holečko, J., Koníček, Petr -- In: Congress of the International Society for Rock Mechanics (ISRM 2007) /11./ Proceedings. The Second Half Century of Rock Mechanics -- S. 1177-1184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Selected geological localities of the map 03-414 Semily
Selected geomorphological methods assessing neotectonic evolution of the seismoactive Hronov-Poříčí Fault Zone / Stejskal, Vladimír, Štěpančíková, Petra, Vilímek, V. -- In: Geomorfologia Slovaca -- Roč. 6, č. 1 (2006), s. 14-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH