Browse
from 

Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 5, č. 1 (1994), s. 11-14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů / Hrkal, Zbyněk -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 9, č. 6 (1989), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 373, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Skladování odpadních toxických látek v podzemí / Vrba, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 217-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč / Matoušek, Eduard, Zavřel, Miroslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 6 (1986), s. 231-233
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite / Ackerman, Lukáš, Jelínek, Emil, 1943-, Medaris, Gordon, jr., Siebel, Wolfgang, Tikoff, Basil, Toy, Virginia -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 4 (2009), p. 301-323
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sklené garnet peridotite: petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite. / Ackerman, Lukáš, Jelínek, Emil, Medaris, Gordon, Medaris Jr., Gordon, Siebel, Wolfgang, Tikoff, Basil, Toy, Virginia -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 4 (2009), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- UK, PřF
The Sklené garnet peridotite: petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite / Ackerman, Lukáš, Jelínek, E., Medaris Jr., G., Siebel, W., Tikoff, B., Toy, V. -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 54, č. 4 (2009), s. 301-323
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Skleněné sférule devonského stáří / Bouška, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 362-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu / Bunch, T., Kletetschka, Günther, Málková, K., West, A., Wittke, J. -- In: 18. kvartér : sborník abstrakt -- S. 30-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 600-601, 603
Zdroj: ČGS (UNM)
Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 10 (2008), s. 674-678
Zdroj: ČGS (UNM)
Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný / Šimek, Miloslav, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 758-761
Zdroj: ČGS (UNM)
Sklo v recentních sedimentech / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 122-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Skloněné rozhraní v prostředí s vertikálním gradientem rychlosti
Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife / Fediuk, František, 1929-, Röhlich, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 3 (1999), s. 293-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 305-308, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluzavkou proti geologickému toku času / Fediuk, František, 1929- -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 2 (1995), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)