Browse
from 

Složení a struktura uhlí České republiky / Bek, Jiří, Brus, Jiří, Čermák, Ivo, Daněk, Vilém, Kubelka, Jan, Machovič, Vladimír, Melichárková, Eva, Opluštil, Stanislav, 1962-, Stejskal, Michal, Sýkorová, Ivana, 1969-, Žáková, Božena -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 161-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování / Pešek, J., Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 11(128) (2003), s. 37-43, 109-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování / Machovič, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 11 (128), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy / Havelcová, Martina, Kubina, Lukáš, Martinec, Petr, Sýkorová, Ivana, Šulc, Alexandr, Trejtnarová, Hana -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 79-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse) / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 53 (2013), s. 46-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení hlavních prvků tří vltavínů od Dřenic, Chebská pánev, Česká republika
Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika / Griněnko, L. N., Paděra, Karel, 1923- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 149-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 27-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení povrchových vod na území NP Šumava / , , Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 11, č. 2-3 (2005), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1988), s. 473-479
Zdroj: ČGS (UNM)
Sľuda muránskych žulorúl / Gregorová, Zuzana -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 480
Zdroj: ČGS (UNM)
The sludge beds of the plant RD Horni Benesov 15 years after the finishing of modern mining / Botula, Jiří, Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil, Řepková, Marie -- In: XXI International Serbian Symposium on Mineral Processing Proceedings -- ISBN 978-86-80987-63-7 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sluj u Micky a Štvancova skrýš - pseudokrasové jeskyně na Kokořínsku / Mikuláš, Radek, Strnad, V. -- In: Speleo 22 -- s. 23-26
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Slump structures in the Silurian-Devonian of Central Bohemia - an indicator of the sea bottom dynamics
Slumping in the greywackes in quarry near Šošůvka (w. part of the Drahany upland)
Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750 / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: XI. slnečný seminár Donovaly -- s. 120-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční aktivita, klima, výbuchy sopek, zemětřesení / Charvátová, Ivanka -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 7 (1993), s. 365-367
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod / Novák, M., Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 151-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Horáček, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 85-93
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ