Browse
from 

Sobotínský aktinolit / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 129
Zdroj: ČGS (UNM)
Social climate in the Ostrava Region / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 43-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria) / Dvořák, Petr, Stafonov, P., Stefanová, D., Tcherkezova, E., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: EURORURAL´14 - European countryside within the post-industrial society - Books of astracts of the 4th Moravian conference on Rural Research -- S. 48-48
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia / Kallabová, Eva -- In: Sustainable development of small towns -- S. 99-111
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities / Němcová, Lidmila -- In: The Mining Příbram Symposium - International Section Geoethics -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR / Frantál, Bohumil -- In: Větrná energie v ČR 2008 -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn / Kallabová, Eva -- In: Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied -- s. 162-162
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociální aspekty životního prostředí ve městě / Klusáček, Petr, Kolejka, Jaromír, Nováková, Eva, Vaishar, Antonín -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 41, č. 5 (2007), s. 275-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997 / Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- s. 53-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) / Pašava, Jan -- In: Episodes -- ISSN 0705-3797 -- Roč. 26, č. 4 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) / Pašava, Jan -- In: Episodes : Journal of international geoscience -- ISSN 0705-3797 -- Vol. 26, no. 4 (2003), p. 333-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Socio-spatial Consequences of Demographic Changes in East Central European Cities / Klusáček, Petr, Vaishar, Antonín -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 29-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko / Cetkovský, Stanislav, Martinát, Stanislav, Nosková, Helena, Tošovská, Eva, Vaishar, Antonín, Vajdová, Zdenka, Woitsch, Jiří, Zapletalová, Jana -- In: Konference Orlico-Kladsko 2006 -- S. 115-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sodian-beryllian cordierite from Gammelmorskärr, Keimö island, Finland, and its decomposition products / Burke, E. A. J., Čech, František, 1929-1995, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 3 (1984), p. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Sodic-calcic amphiboles of albite-amfibole schist of Ciechanowice (West Sudetes - Poland)
Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with alpha-NaTi(III)P2O7 / Cempírek, Jan, Škoda, Radek, Žák, Zdirad -- In: Acta Crystallographica Section E -- ISSN 1600-5368 -- Roč. 65, č. 12 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- MZM
Sodium uranospinite from the Měděnec deposit, the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách / Martaus, Alexandr, Říha, Václav, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 238-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Sodowo-wapniowe amfibole w ĺupku albitowo-amfibolowym z Ciechanowic (Sudety zachodnie) / Smulikowski, Witold -- In: Archiwum Mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Roč. 44, č. 1 (1989), s. 81-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic / Czudek, Tadeáš, 1932- -- In: Netherlands journal of geosciences -- ISSN 0016-7746 -- Vol. 91, no. 1/2 (2012), p. 215-222
Zdroj: ČGS (UNM)