Browse
from 

Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie / Chmelová, Jana, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska / Dobeš, Petr, Klečka, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, V. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 190-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, Viktor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 190-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný / Filippi, Michal, Goliáš, Viktor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, č. 1 (2001), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 102-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí) / Klečka, Milan, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu / Bořecký, Karel, Brejcha, Jan, Píša, Václav -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium práškových rtg dat syntetické fáze PdSn.
Studium prašného spadu pražské aglomerace / Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Svobodová, Tatjana, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František, Zoubková, Jana -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník / Altová, Viola, Bruthans, Jiří, Kukačka, Jan, Zeman, Ondřej -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku / Altová, V., Bruthans, J., Kukačka, J., Zeman, Ondřej -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 163-165
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku / Altová, Viola, Bruthans, Jiří, Kukačka, Jan, Zeman, Ondřej -- In: Zprávy o výzkumech -- Roč. 2005, č. 1 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku / Altová, V., Bruthans, Jiří, Kukačka, Jan, Zeman, O. -- In: 12. národní hydrogeologický kongres -- ISBN 80-903635-0-4 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava) / Staněk, Stanislav -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 39, č. 2 (1990), s. 153-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách / Pelikán, Vladimír -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 305-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Myška, Oldřich -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI -- ISBN 978-80-86832-73-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov) / Faimon, Jiří, 1950-, Zajíček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" / Faimon, Jiří, Zajíček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII, č. 1 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice) / Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)