Browse
from 

Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů / Drábek, Milan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46, č. 1/2 (1990), s. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje) / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5 (1997), s. 163-168
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje) / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 163-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfoantimonitany z lokality Baeita (RSR)
Sulfur and nitrogen emissions in the Czech Republic and Slovakia from 1850 till 2000 / , , Kopáček, Jiří -- In: Atmospheric Environment -- ISSN 1352-2310 -- Roč. 39, č. 2005 (2005), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sulfur, carbon and oxygen isotope investigations of the Mo-W mineralization in the boundary zone between Gemericum and Veporicum Units in the Ochtiná-Rochovce area; Eastern Slovakia
Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina / Brodtkorb, Milka K. de, Hladíková, Jana, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 263-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfur Cycling in Boreal Peatlands: From Acid Rain to Global Climate Change / Novák, Martin, Vile, Melanie (2006) -- In: Boreal Peatland Ecosystems -- ISBN 3-540-31912-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Sulfur during early diagenesis in Sphagnum peat: Insights from delta-34S ratio profiles in 210Pb-dated peat cores / Novák, Martin, 1959-, Schell, R. William, Wieder, R. Kelman -- In: Limnology and Oceanography -- ISSN 0024-3590 -- Vol. 39, no. 5 (1994), p. 1172-1185
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions / Marinov, S., Straka, Pavel, Zubková, Helena -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 11(120) (2001), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions / Marinov, S., Straka, Pavel, Zubková, H. -- In: Acta montana. Series B, Fuel, Carbon, Mineral Processing -- ISSN 1211-1929 -- Č. 11(120) (2001), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfur in the tree rings in Central Europe: A negative d34S shift relative to regional pollution sources / Buzek, F., Erbanová, L., Jačková, I., Novák, M., Peiffer, S., Přechová, E., Žák, Karel -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 71, 15 S1 (2007), A725-A725
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sulfur in tree rings in Central Europe: A negative delta 34S shift relative to regional pollution sources / Bůzek, František, Erbanová, Lucie, Novák, Martin, Peiffer, S., Přechová, Eva, Žák, Karel -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15): Suppl. S -- ISBN 0016-7037 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere / Bůzek, František, Groscheová, Hana, Novák, Martin, 1959- -- In: 30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 3 -- s. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx / Bůzek, František, Černý, J., Groscheová, Hana, Havel, M., Kirchner, J., Krejčí, R., Novák, Martin -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 64, č. 3 (2000), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx / Bůzek, František, Černý, Jiří, Groscheová, Hana, Havel, Miroslav, Kirchner, James W., Krejčí, Radovan, 1970-, Novák, Martin, 1959- -- In: Geochimica et cosmochimica acta -- ISSN 0016-7037 -- Vol. 64, no. 3 (2000), p. 367-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Sulfur isotope evidence for changing input of continental and marine aerosols in a 60,000-year sediment core from Lake Tulane, central Florida, USA / Bůzek, František, Grimm, Eric, Jacobson, George, Jačková, Ivana, Norton, Stephen, Novák, Martin, Štěpánová, Markéta -- In: Chemical Geology -- ISSN 0009-2541 -- Roč. 349, č. červen (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)