Browse
from 

Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny / Cílek, Václav, 1955-, Sádlo, Jiří, 1958-, Skřivan, Petr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 7 (1996), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře / Hanzlík, Josef -- In: Orlice 99 -- s. 49-52
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu / Machek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE
Tvorba a význam geologických sbírkových fondů
Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu / Cetkovský, Stanislav -- In: Fyzickogeografický sborník -- s. 127-132
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve / Jezerský, Zdeněk -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 181-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov / Tereková, Viera -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 61-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí / Bayer, Tomáš, 1973-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 56-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy / Hencl, Vladimír, Mucha, Pavel -- In: Proceedings of the 1th International Conference Ecotechnologies, Monitoring and Management in the Enviroment -- s. 122-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava) / Mentlík, Pavel, 1971- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba GIS podkladů krajských surovinových politik / Rambousek, Petr -- In: GIS ve státní správě Seč 2003 -- ISBN 80-86143-26-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tvorba informačního systému / Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tvorba informačního systému / Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 62-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba map v režii Autodesku / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 10, č. 7 (2000), s. 131-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu / Grym, Vincenc, Procházka, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba národní geologické mapové databáze ČR / Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert -- In: 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR -- ISBN 80-239-7435-1 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50 / Gürtlerová, Pavla -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Tvorba národní informační geologické vrstvy / Gürtlerová, Pavla -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií / Čurda, Jan, 1962-, Hanžl, Pavel, 1964-, Štěpánek, Petr, 1949-, Tomas, Robert, 1971- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)