Browse
from 

Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve / Horák, Jiří, Martinec, Petr, 1942-, Špachman, Vladimír, Weiss, Zdeněk -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 518-523
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg) / Horák, J., Martinec, Petr -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 57-67
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku / Myška, Milan -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 102 (1985), s. 105-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelný průmysl České republiky / Schreiber, Petr, Šťáva, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 217-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelný průmysl Číny -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 137-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelný průmysl v roce 1990 / Čadan, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 1 (1990), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov / Filák, P., Koscelník, Š., Martinec, Petr, Uher, A. -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 97-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve / Hloch, I., Martinec, Petr, Smutný, Z. -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 157-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uherčice / Bubík, Miroslav, 1962-, Jurášová, Felicitas, 1936-, Krhovský, Jan, 1947-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 61-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí - nejstarší biopalivo / Sýkorová, Ivana -- In: Reotrib 2008 - kvalita paliv a maziv -- S. 50-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlí - strategická surovina 21. století / Ďadkovič, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 364-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží / Passer, Hanuš -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 292-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan / Weishauptová, Zuzana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 622-623
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí jako úložiště a zdroj plynů / Weishauptová, Zuzana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 87 /138/, č. 9 (2008), s. 622-623
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlí je jako indiánský Šibal : esej o černém zlatě, limitech naší představivosti a neklidném světě / Cílek, Václav -- In: Lidové noviny -- Roč. 26, [1. 2. 2013] (2014), s. 21-22
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Uhlí, koks a brikety v roce 2006 / Bufka, Aleš, Píšová, Petra -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí na Svalbardu / Brázdil, Rudolf, 1951-, Konečný, Milan, Prošek, Pavel -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 39, č. 4 (1990), s. 151-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 32-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000 / Nachtmann, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)