Browse
from 

Výskyty jihočeských vltavínů a problémy jejich těžby / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů -- s. 1-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků / Koverdynský, Bohdan, 1937-, Zikmundová, Jana -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika / Novák, Václav, 1945-, Pavlíček, Václav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 224
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty korundu v polských a českých Sudetech / Łodziński, Marek, Rybski, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 112-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice) / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika / Burianková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 39, č. 1-2 (1999), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty křídového uhlí v České republice / Macůrek, Vlastimil -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2004), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku / Bárta, Vojtěch -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru / Jindra, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku / Skácelová, Darja -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku / Prokeš, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-12, D 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty minerálů zlata, mědi, vanadu a stříbra ve vulkanických horninách permokarbonské pánve v Podkrkonoší
Výskyty molybdenových rud v Krušných horách / Chrt, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 394-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov / Řídkošil, T., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 238-241
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 238-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 76-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří / Filippi, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách / Šrein, Vladimír -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)