Browse
from 

Vývoj nivy Dudváhu / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pišút, Peter, Uherčíková, Eva -- In: Geomorfologický sborník 7. Sborník abstraktů -- ISBN 978-80-86407-39-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj oboru užitá geofyzika / Müller, Karel -- In: Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze -- s. 51-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR / Jirásek, J., Martinec, Petr -- In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1 -- s. 92-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950 / Dvořák, Petr -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 25-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj P-T podmínek a reakční struktury v retrográdně metamorfovaných eklogitech z okolí Světlíka v j. Čechách, moldanubikum (Česká republika)
Vývoj pádového pole a rozšíření vltavínů na Moravě
Vývoj petroarcheologie v České republice po 3. petroarcheologickém semináři v bulharském Plovdivu
Vývoj počasí a klimatu / Cílek, Václav -- In: Nečtiny 2003. IV. interdisciplinární seminář Možnosti a hranice růstu -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet / Zlámal, Jaromír -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj populace České republiky 1990 - 1995 / Vaishar, Antonín -- In: Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky -- s. 7-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. / Vaishar, Antonín
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti / Jangl, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice / Kučera, Jan, Muchez, Philippe, Prochaska, Walter -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 306-310
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Bezděz (Vlastivěd. Sbor. Českolipska) -- Roč. 5 (1997), s. 85-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj pražské pánve
Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu / Frýda, Jiří, Kraft, P., Lehnert, O. -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu / Frýda, Jiří, Kraft, Petr, Lehnert, Oliver -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj protiinkrustačních opatření pro geotermální zdroje / Juránek, Jiří, Kundráthová, Alena, Pulkrábková, Zora, Sokola, Karel, Štěpánková, Kamila, Velfl, Jiří -- In: Práce Výzk. Úst. geol. Inž. -- Roč. 38 (1987), s. 93-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Č. 32 (1982), s. 21-39
Zdroj: ČGS (UNM)