Browse
from 

Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 248
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu / Brom, Radim, Bruthans, Jiří, Kolčava, Michal, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 8 (2000), s. 2-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí / Vašků, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 7 (2002), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech / Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 243-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- s. 206-206
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 1230-1236
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky) / Hon, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké mocnosti a vysoké hodnoty rýchlosti sedimentácie neogénu cirkummediteránnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č.25; časť 4
Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 136
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Hydrologické dni 2005 -- s. 564-569
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké povodně na Ostravsku - zapomenutý přírodní fenomén / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Geografie a proměny poznání geografické reality -- s. 416-418
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké povodně na Ostravsku v letech 1902 a 1903 / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- s. 41-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 33, - (2005), s. 97-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Říční krajina 8 -- S. 97-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké přeshraniční povodně na Odře / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 22, č. 5 (2013), s. 10-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích / Filingr, Zdeněk, Petrovský, Vladimír, 1925- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 3-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5) / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 7 (2004), s. 372-373
Zdroj: ČGS (UNM)
Velký bratr má sourozence (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5) / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 7 (2004), s. 372-373
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 5 (2004), s. 276-281
Zdroj: ČGS (UNM)