Browse
from 

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod / Petrik, František, Šefčík, Peter -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 10 (1990), s. 429-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzdělávací funkce malých moravských měst ů možný nástroj jejich hierarchizace / Kallabová, Eva -- In: Geografické informácie 7 ů Sborník z 13. kongresu SGS -- ISBN 80-8050-542-X -- s. 88-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce / Büttner, Andreas, Grundmann, Günter, Kalbskopf, Edith, Kreher-Hartmann, Birgit, Lehrberger, Gerhard, Seemann, Robert, Thalheim, Klaus, Weigert, Ludwig J. -- In: Der Sprudel macht den Stein - Schätze aus Karlsbad/Vřídlo dělá kámen - Poklady z Karlových Varů -- ISBN 3-926621-33-8 -- s. 89-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzduch a litosféra / Cílek, Václav -- In: Vzduch jako jeden z živlů -- s. 80-85
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 152-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VII, č. 1 (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vzepjali se Mayové ze zoufalství? Mayskou civilizaci zřejmě povzneslo i zničilo vystřídání výjimečně příznivých let suchem / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 15, - (2004)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a geologická stavba kladenského revíru / Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 15-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a omezení tvorby N2O z mobilních zdrojů / Borovec, K., Danihelka, P., Navrátilová, Zuzana, Ochodek, T. -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 124-133
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy / Fediuk, F., Langrová, Anna, Melka, Karel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, 3-4 (2004), s. 323-330
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy / Fediuk, František, 1929-, Langrová, Anna, Melka, Karel, 1930- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 323-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích / Cílek, Václav -- In: Minulosti Českého Švýcarska. Sborník příspěvků historické konference 2002. 1 -- s. 7-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru / Škácha, P., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 232-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru / Škácha, Pavel, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 232-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru / Škácha, Pavel, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 351-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 7 (2000), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a vývoj hornin / Štěpánková, Jana -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 68-71
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu / Bosák, Pavel, Cílek, Václav -- In: Jeskyně -- S. 51-58
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, 1964-, Melichar, Rostislav, 1961-, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)