Browse
from 

Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2009 -- S. 201-206
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník) / Motl, Vojtěch -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 58, č. 1 (2009), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu / Němec, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 123-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších / Kvítková, Lenka, 1975- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 513
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu / Čmejrek, Petr, Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1998), s. 16-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby / , , Dempírová, Ludmila, Kašičková, Rosina, Kříbek, Bohdan, Zoulková, Věra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov) / Sas, Daniel, Surý, Jan, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem / Kryl, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 4 (1999), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice) / Gabriel, Zbyněk, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část / Krištoufek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 10 (1992), s. 359-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač. / Krištoufek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 317-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů / Rapantová-Köhlerová, Naďa -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání / Dempírová, Ludmila -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov / Grygárek, Jiří, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 2 (2009), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo / Němec, Petr, Podzemský, Kamil, Taufer, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu / Adamovič, Jiří, Bezuško, Petr, Chibesakunda, Francis, Kříbek, Bohdan, Liyungu, Kennedy, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2006 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce / Adamovič, Jiří, Bezuško, Petr, Chibesakunda, F., Kříbek, B., Liyungu, K., Majer, V., Nyambe, I., Pašava, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 160-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006 / Adamovič, Jiří, 1965-, Bezuško, Petr, Chibesakunda, Francis, Kříbek, Bohdan, 1946-, Liyungu, Kennedy, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 160-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie / Amkongo, Aiyke, Elmies, Reiner, Kamona, Frederick, Keder, Josef, Kříbek, Bohdan, Macoun, Jan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Pašava, Jan, Pecina, Vratislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)