Browse
from 

Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač. / Krištoufek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 317-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů / Rapantová-Köhlerová, Naďa -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání / Dempírová, Ludmila -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov / Grygárek, Jiří, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 2 (2009), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo / Němec, Petr, Podzemský, Kamil, Taufer, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu / Adamovič, Jiří, Bezuško, Petr, Chibesakunda, Francis, Kříbek, Bohdan, Liyungu, Kennedy, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2006 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce / Adamovič, Jiří, Bezuško, Petr, Chibesakunda, F., Kříbek, B., Liyungu, K., Majer, V., Nyambe, I., Pašava, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, - (2007), s. 160-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006 / Adamovič, Jiří, 1965-, Bezuško, Petr, Chibesakunda, Francis, Kříbek, Bohdan, 1946-, Liyungu, Kennedy, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku, Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 160-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie / Amkongo, Aiyke, Elmies, Reiner, Kamona, Frederick, Keder, Josef, Kříbek, Bohdan, Macoun, Jan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Pašava, Jan, Pecina, Vratislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006 / Amkongo, Aiyike, Ellmies, Reiner, Kamona, Frederick, Keder, Josef, Kříbek, Bohdan, 1946-, Macoun, Jan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Pašava, Jan, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 157-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice / Reichmann, František -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice / Kryštofová, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny / Kryštofová, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše / Marschalko, Marian -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 27-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 8 (1999), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov / Mixa, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany / Poňavič, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS) / Jungmann, Vítězslav, Thiele, Václav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov / Buchta, Štěpán -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 177-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí / Keller, Vítězslav, Lešková, Daniela, Špaček, František -- In: Uhlí