Browse
from 

Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ / Kučera, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 308-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřístupněné jeskyně v Belgii / Kučera, Bohumil -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 6 (1994), s. 170-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřístupnění proseckého podzemí / Knotek, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 4 (2001), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 7 (2007), s. 1, 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku / Doležel, Milan -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 185-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob a zařízení k měření malých dynamických tlakových sil od zastavení vysokorychlostního tekutinového proudu / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference -- s. 219-224
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika) / Budil, Petr -- In: 6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu / Řehoř, František, 1933-2001 -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 77-78, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob standardizace neutronových metod karotáže / Ryšavý, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí / Honěk, Josef -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob vazby Ag v syntetických galenitech / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob vazby AG v syntetických galenitech / Megarskaja, Ludmila, Rykl, Drahoš -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsob zachování koster křemitých spongií lokality Úpohlavy / Vodrážka, Radek -- In: 5.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- ISBN 80-88974-52-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Způsob života spodnodevonské gastropoda Orthonychia protei odvozený z postlarvální ontogeneze a svalovách vtisků
Způsob života trilobitového rodu Scharyia Přibyl, 1946 (Proetacea, Scharyiidae)
Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace? / Fediuk, František, 1929- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 4 (1994), s. 208-209
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 4 (1994), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky / Hochmann, Alois -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1988), s. 52-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1 / Smíšek, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)