Browse
from 

Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Lojka, Richard, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Uživatelská příručka k eEarth aplikaci / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Javůrková, Milada, Kondrová, Lucie, Sedláček, Jan -- Praha : Česká geologická služba, 2008
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Javůrková, Milada, Kondrová, Lucie, Sedláček, Jan -- Praha : Česká geologická služba, 2008
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Javůrková, Milada, Kondrová, Lucie, Sedláček, Jan -- Praha : Česká geologická služba, 2008
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0 / Kohut, Roman, Slíva, Jan -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22 / Kolcun, Alexej, Malík, Josef, Slíva, Jan -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
v -- Stuttgart : Schweizerbart, 2013 -- ISBN 978-3-510-49231-2
V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1970
V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts -- Kraków : Akademia górniczo-hutnicza im. S. Stazsica v Krakowie, 1987
V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě -- Brno : FF MU -- ISBN 80-210-2933-1
V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Czlowiek i jego wplyw na środowisko przyrodnicze w przeszlości i csasach historycznych -- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 2011 -- ISBN 978-83-7538-815-2
V sesja sekcji petrologii Polskiego towarzystwa mineralogicznego -- Kraków : Polskie towarzystwo mineralogiczne, 1998
V Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenia Referatów, komunikatów i posterów -- Toruń : Instytut Geografii, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 2000 -- ISBN 83-231-1214-2
Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína -- Semily : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech, 1997 -- ISBN 80-901284-8-3
Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. -- Brno : Moravské zemské muzeum -- ISBN 978-80-7028-352-3
Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy / Žák, Karel -- Praha : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A variability of spruce nutrition in relation with the soil chemical improvment in the highest positions of the Izera Mts.
The Variscan Nappe tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss / Fajst, Miroslav, Kachlík, Václav, Patočka, František, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Ve skužbách archeologie IV -- Brno : MVS a Geodrill Brno, AÚ SAV Nitra, 2003 -- ISBN 80-7275-041-0
Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2005