Browse
from 

11th international workshop on the geological aspects of radon risk mapping -- Prague : Czech Geological Survey, 2012 -- ISBN 978-80-7075-789-5
11th International workshop on the geological aspects of radon risk mapping / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- Praha : Česká geologická služba, 2012 -- ISBN 978-80-7075-789-5
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) : abstract book -- s. l : Geological and Geophysical institute of Hungary, 2013
11th Quadrennial IAGOD Symposium and Geocongress 2000 - Extended Abstracts -- Windhoek, Namibia : Geological Survey of Namibia, 2002
11th Quadrennial IAGOD Symposium and Geocongress 2002 - Extended Abstracts -- windhoek, Namibia : Geological Survey of Namibia, 2002
11th Quadrennial IAGOD Symposium and Geocongress 2002 Extended Abstracts -- Windhoek : Geological Survey of Namibia, 2002
12. geologická exkurze 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí' / Budil, Petr, Jančaříková, Irena, Röhlich, Pavel, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
12. International Scientific-technical Conference Natural Mining Hazards 2005. Sublevel Mining-Mining Hazards -- Katowice : Glówny Instytut górnictwa, 2005
12. KVARTÉR 2006 -- Brno : Masarykova univerzita, 2006
12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt -- Brno : PřF Masarykovy univerzity Brno, 2006
12. národní hydrogeologický kongres -- Praha : ČAH, 2005 -- ISBN 80-903635-0-4
12. paleontologická konferencia. Zborník príspevkov -- Bratislava : ŠGÚDŠ Bratislava, 2011
12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů -- Praha : Česká zemědělská univerzita ; Česká pedologická společnost, 2008
The 12nd. geological field trip 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí'
12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts -- Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1992
12th Conference on Environment and Mineral Processing - Part I -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 2008
12th Congres ov RCMNS - Abstracts -- Wien : University of Vienna, 2005
12th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics -- Sopron : IMCKD, 1995
12th International Conference on Coal Science 2003 -- Cairns : Australian Institute of Energy, 2003
12th International Conference on Jet Cutting Technology - Applications and Opportunities -- London : BHR Group, 1994