Browse
from 

7th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Proceedings -- [Lisabon] : s.n., 1992
7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Abstract Volume -- Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2007
7th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porife ra. Abstracts -- Madrid : Universidad Compluteuse, 1995
7th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Abstracts -- Madrid : Universidad Compluteuse, 1995
7th International Workshop on Sand/Duststorms and Associated Dustfall -- s. l : s. n, 2013
7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group -- Pécs : Central European Tectonic Studies Group - CETeG, 2009
7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), HUNTEK 2009, 13-16 May 2009 -- Pécs, 2009
7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology -- Brno : Masaryk University, 2006 -- ISBN 80-210-4097-1
7th Paleontological Conference / Doláková, Nela, Gregorová, Růžena, Hladilová, Šárka, 2006
Typ dokumentu: konference
Zdroj: MU, PřF
7th Serpentine Ecology Conference Abstracts -- Coimbra : University of Coimbra, 2011
8. Kvartér 2002 -- Brno : Katedra geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002
8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2002
8. Kvartér 2002 = 8. Quaternary 2002 -- Brno : Katedra geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2002
8. paleontologická konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, jún 2007 -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra , 2007
8. paleontologická konferencia, Zborník abstraktov -- Bratislava : ŠGÚDŠ, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8
8. Rundgespräch: Geodynamik des europäischen Variszikums. Kurzfassungen (Abstracts) -- Praha : Geologický ústav ČSAV, 1992
8. Tagung uber Moldavite, Schriften des Staatliches Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Dresden : Staatliches Museum, Dresden, 1999 -- ISBN 3-910006-21-3
8. Tagung ůuber Moldavite/8. zasedání o vltavínech -- Dresden : Staatliches museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 1999
8 th meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETEG) -- Warsaw : University of Warsaw, 2010
8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8