Browse
from 

AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007 -- South Africa : Stellenbosch University, 2007 -- ISBN 0016-7037
AIG6 ? 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry -- Praha : Czech Geological Survey, 2005 -- ISBN 80-7075-651-9
AIP Conference Proceedings -- Thessaloniki : American Institute of Physics , 2012 -- ISBN 978-0-7354-1048-0
AIP Conference Proceedings - The Application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014. 19 : AIP Publishing LLC, 2014
Air pollution XIX -- Southampton : WIT Press, 2011
AITES-ITA 2000 World Tunnel Congress -- Johannesburg : South African Institute of Mining and Metallurgy, 2000 -- ISBN 1-919783-11-3
Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1985
Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří / Stemberk, Josef -- Praha, 1994
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Aktuality ČGS / Neubertová, Helena, Sedláček, Jan, Skarková, Helena, Svítil, Radek, 2011
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001 -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2001
Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2004
Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference -- Vimpek : Správa NK a CHKO Šumava, 2004
Aktuality šumavského výzkumu III -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2007
Aktuality šumavského výzkumu IV -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2010
Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference , 2001
Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2004
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje / Godány, Josef, Poňavič, Michal, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání / Bezuško, Petr, Foukal, Radomír, Godány, Josef, Hroch, Libor, Krajíček, Libor, Kramolišová, Pavla, Ney, Ota, Pecina, Vratislav, Rambousek, Petr, Starý, Jaromír, Štrupl, Vítek, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Dušek, Karel, Godány, Josef, Kavina, Pavel, Novák, Jaroslav, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Starý, Jaromír, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)