Browse
from 

ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts -- Prague : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts -- Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
ALCAPA Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin Graz, Austria 1 - 3 July, 1992. Terra abstracts, suppl no. 2 -- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1992
Algoritmus
Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1993
Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1993
Algoritmy 2000. 15th Conference on Scientific Computing Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia. September 10-15, 2000. Proceedings of Contributed papers and posters -- Bratislava : Slovak University of Technology, 2000
Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- Praha : Action M, 2007
Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimens / Lukschová, Šárka, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Alle radici della Storia Naturale d'Europa - Seicento milioni di anni attraverso i grandi giacimenti paleontologici -- Milano : Jaca Book, 1999
Alliance for Global Sustainability Bookseries
Alpine evolution of the W. Carpathians and related areas; abstracts -- Bratislava : Geological Survey of Slovak Republic, 1997
Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. International conference held on the occasion of Centennial of Dimitrij Andrusov -- Bratislava : Geologická služba SR, 1997 -- ISBN 80-85314-68-1
Alpine Karst -- Trenta : Speleological Association of Slovenia and Karst Research Institute ZRC SAZU, 1998
Altenberg-Teplice Caldera: Identification of crustal structures based on the geophysical methods / Mlčoch, Bedřich, Novotný, Miroslav, Skácelová, Zuzana, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Alterační procesy v bentonitech: mineralogické a strukturní změny během krátkodobých a dlouhodobých experimentů.
Alterační procesy v bentonitech, postser na 18. jílovou konferenci v České republice
Alterační procesy v bentonitové bariéře během experimentu Mock-Up-CZ.
Alteration Processes in bentonites, poster to 18th Clay Conference in Czech republic / Adamcová, Jana, Hanusová, Irena, Poňavič, Michal, Přikryl, Richard, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Alternative geology