Browse
from 

Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. -- Milano : Skira -- ISBN 978-88-572-0476-5
Anthracene/(anthracene+fenanthrene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Anthropogenic morphological shapes and surface mining changes
Antropogenic aspect of geographical enviroment transformations -- Debrecen : Lajos Kossuth univesity, 1998
Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, A. -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí / Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, A. -- Brno : Ústav geoniky Brno, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Antropogenní zatížení půd : sborník příspěvků -- Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008
ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk / Antalík, Dalibor, Bahenský, František, Bělka, Luboš, Beran-Cimbůrková, Petra, Boberová, Kateřina, Bravený, Pavel, Budil, Ivo, Charvát, Petr, Čapka, František, Čermáková, Eva, Čihák, Roman, Čuta, Martin, Dohnalová, Marie, Dreslerová, Gabriela, Dubový, Petr, Duchečková, Petra, Duda, Josef, Eliášová, Hana, Endlicherová, Michaela, Ferrarová, Eva, Fialová, Dana, Filipský, Jan, Fuchs, Eduard, Gaisler, Jiří, Golec, Martin, Grígelová, Andrea, Hlaváček, Petr, Hložek, Martin, Holub, Martin, Honcoopová, Helena, Horáčková, Ladislava, Horký, Drahomír, Horyna, Břetislav, Höschel, Cyril, Hruška, Blahoslav, Hubáček, Ondřej, Huták, Jan, Jaklová, Alena, Jurda, Mikoláš, Justoň, Zdeněk, Keller, Jan, Klempererová, Helena, Kolmaš, Josef, Komenda, Stanislav, Konášová, Kateřina, Kovárník, Jaromír, Králík, Miroslav, Králíková, Michaela, Krásná, Soňa, Křivanová, Michaela, Kuldová, Tereza, Laštovičková, Monika, Linhartová, Věra, Lízal, Pavel, Löwensteinová, Miriam, Machalová, Tatiana, Macholán, Miloš, Macúchová, Klára, Maiello, Giuseppe, Malina, Jaroslav, Mikešová, Tereza, Moravčíková, Zuzana, Mornstein, Vojtěch, Mornsteinová, Lucie, Mořkovský, Tomáš, Musil, Rudolf, Nakonečný, Milan, Nosek, Bedřich, Novák, Vlastimil, Nováková, Marie, Nováková, Nea, Novotný, Vladimír, Oliverius, Jaroslav, Olivová, Lucie, Páč, Libor, Papoušek, Dalibor, Pardyová, Marie, Pavlík, Josef, Pecha, Lukáš, Pechníková, Markéta, Pečírková, Jana, Pěnička, Robin, Petrásková, Jana, Petrusek, Miloslav, Pflegerová, Mariana, Pleskalová, Jana, Pospíšil, Ivo, Prokopec, Miroslav, Prosecký, Jiří, Prudký, Martin, Přívratský, Vladimír, Pútová, Barbora, Račanská, Michaela, Relichová, Jiřina, Rendlová, Markéta, Rezáková, Olga, Rychlík, Martin, Řiháková, Alena, Sázelová, Sandra, Sehnal, František, Součková, Jana -- Brno : Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009 -- ISBN 978-80-7204-560-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF -- NM
Antropologie 38/3
A.Piestrzynski et al.: Mineral deposits at the beginning of the 21st century -- Amsterodam : A.A.Balkema Publishers, 2001 -- ISBN 90-265-1846-3
Aplication of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millenia -- Praha : GLU AV ČR, 1993
Aplikace Báňské mapy / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace Dekorační kameny / Dudíková Schulmannová, Barbora, Krejčí, Zuzana, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Skarková, Helena, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace Digitální mapový archiv / Čoupek, Petr, Skarková, Helena, 2005
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR / Godány, Josef, Horčička, Lumír, Karpíšek, Jindřich, Lhotský, Pavel, Morávek, Petr, Spurný, Libor, Vrága, Dušan, Zíma, Jaroslav, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006 / Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Aplikace Galerie Můj kousek Země / Binko, Richard, Enöklová, Alena, Fiferna, Patrik, Karbušická, Stanislava, Pospíšil, Václav, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace Geochemická prozkoumanost / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace Geofyzikální prozkoumanost / Binko, Richard, Čápová, Dana, Čoupek, Petr, Hudečková, Eva, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, Sedláček, Jan, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000 / Krejčí, Zuzana, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)