Browse
from 

Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A / Dostál, Ondřej, Geršl, Milan, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, Tomanová Petrová, Pavla -- Wroclaw, 2008 -- ISBN 978-83-922330-2-2
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Building and decorativestone of Prague and the Central Bohemia
Building stone
Building Stone Decay: From Diagnosis to Conservation -- Londýn, Velká Británie : Geological Soceity of London, 2007 -- ISBN 1-86239-218-8
Building stone decay: from diagnosis to conservation. Geological Society special publication, No. 271 -- London : Geological Society, 2007 -- ISBN 978-1-86239-218-2
Building Stone Decay: From Diagnosis to Conservation / Přikryl, Richard, Smith, Bernie, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Bull. Société d´Etude Sciences Natur.,Commun.Vol
Bulletin of the American Astronomical Society
Bulletin of the Czech Geological Society 2002/1
Bulletin of the Czech Geological Society 2002/2
Bulletin of the Czech Geological Society 2003/1
Bulletin of the Czech Geological Society 2003/2
Bulletin of the Czech Geological Society 2004/1
Bulletin of the Czech Geological Society 2004/2
Bulletin of the Czech Geological Society 2005/1
Bull.Soc.Etude Scienc.Natur., Commun.Vol
Bundschuh J., Bhattacharya P., Chandrasekharam D. (eds.): Natural Arsenic in Groudwater: Occurence, Remediation and Management -- London, UK : A.A. Balkema Publishers -- ISBN 0-415-36700-X
Bydlení - nové formy a dimenze -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty, 2004
Bylany : varia .... 3 -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, 2005
Bystřec - O založení, životě a zániku středověké vsi -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006