Browse
from 

Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva / Bourguignon, Anne, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika, Metelka, Václav, Rojík, Petr, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace) / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva / Adamovič, Jiří, Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Development and communities of the Silurian and Early Devonian Cephalopod limestone (Prague Basin, Bohemia)
Development of a method in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured environment of compact rocks / Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Development of calibration standard for determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography for proficiency testing
Developments in Earth surface Processes, No. 5.
Developments in sedimentology
Devon - Devonian / Chlupáč, I., Hladil, Jindřich -- Praha : Český geologický ústav, 1994 -- ISBN 80-7075-167-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Devonian-Carboniferous boundary at Lake Titikaka, Bolivia: Preliminary results -- Buenos Aires : Committee of the XII International Congress on the CarboniferousPermian, 1993
Devonian Neritic-Pelagic Correlation and Events. International Meeting on Stratigraphy -- Rabat : Institut Scientifique University Mohammed V Agdal, 2004
Devonian Terrestrial and Marine Environments from Continent to Shelf, Contributions -- Novosibirsk : Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, 2005 -- ISBN 5-7692-0770-1
Dezinfekce mikrobiálního napadení Opony v Jurikově dómě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Geršl, Milan, Hanuláková, Dana, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd -- Bratislava : VÚPOP, 2011
Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie -- Bratislava : Výzkumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava -- ISBN 978-80-89128-90-7
Dictionary for Students of Anthropology I. A - L
The Dictionary of Anthropology (with consideration of the history of literature and art) or What Every Human Should Know about Humans
Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze -- ISBN 80-86561-01-1
Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze -- ISBN 80-86561-14-3
Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung Mnichov : Heldia / Flasar, Ivo