Browse
from 

Geo-Sympozjum Mlodych Badaczy Silesia 2008 - Nowe trendy w Naukach o Ziemi -- Sosnowiec : Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego, 2008
GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE -- Praha : UK Praha, PřF, 2014
Geo3M day: mechanics, materials and modelling -- Ostrava : Ustav geoniky AV ČR, v.v.i, 2014
Geo.Alp -- Innsbruck : Inst. fur Geologie Uni Innsbruck, 2004 -- ISBN 1824-7741
Geoarchaeology of river valleys -- Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University Kielce, 2013 -- ISBN 978-83-64038-05-1
Geoarchaeology of river valleys : abstract book and field guide -- Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University Kielce, 2013
Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva / Bajer, A., Gregor, M., Lisá, Lenka -- Praha : nestátní archeologická společnost Archaia Brno, o. p. s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace -- Brno : MZLU, 2000
Geobiocenologické spisy
Geobiocenologické spisy
Geobiocenologie a její aplikace -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2007
Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství -- Brno : Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Fakulta lesnická a d􀄜eva􀄜ská, Mendelova univerzita v Brn􀄌, 2013
Geobiocenologie II / Buček, A., Lacina, Jan -- Brno : Ediční středisko MZLU, 1999 -- ISBN 80-7157-417-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky / Buček, A., Lacina, Jan -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2007 -- ISBN 978-80-7375-046-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- Göttingen : Universitätdrucke Göttingen, 2004 -- ISBN 3-930457-60-1
Geochémia 1999 : zborník referátov -- Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, 1999 -- ISBN 80-88974-05-4
Geochémia 2000 - Zborník referátov, Bratislava 7. decembra 2000 -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000 -- ISBN 80-88974-23-2
Geochémia 2000, zborník referátov -- Bratislava : ŠGÚ Dionýza Štúra, 2000 -- ISBN 80-88974-23-2
Geochémia 2001 -- Bratislava, Slovenská republika : PrirF UK, ŠGÚDŠ, 2001 -- ISBN 80-88974-33-X
Geochémia 2001 : zborník referátov -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 -- ISBN 80-88-974-33-X