Browse
from 

Geochemická mapa těžkých minerálů v říčních sedimentech, 1:50,000, oblast zamtyn Nuruu, list L-47-101A
Geochemické faktory pro geotermii / Pačes, Tomáš, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava / Abraham, M., Bachratý, J., Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Chlupáčová, Marta, Hanák, J., Hůlka, L., Kašparec, I., Kovářová, M., Matolín, M., Müller, Pavel, Pecina, Vratislav, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva / Abrahám, Miloš, Ambrozek, Vladimír, Fifernová, Martina, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Pecina, Vratislav, Pospíšil, Václav, Veleba, Bohumil, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha / Ďuriš, Miloslav, Dušek, Karel, Poňavič, Michal, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS / Ďuriš, Miloslav, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie a remediace důlních vod -- Praha : Aquatest, a s. -- ISBN 978-80-254-2921-1
Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv -- Geologická 4, Praha 5 : Aquatest a.s. -- ISBN 978-80-254-2921-1
Geochemie a životní prostředí -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK Praha, Geologický ústav AV ČR, VŠZ Kostelec nad Černými Lesy, MŽP Praha, 1993
Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív) / Moravcová, Olga, 1999
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie prachů městských aglomerací / Ďuriš, Miloslav, Poňavič, Michal, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemistry and significance of dyke swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex / Holub, František V., 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications / Kachlík, Václav, Melzer, Matyld, Nowakowski, Claire, Patočka, František, Winchester, John, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Geochimica et Cosmochimica Acta -- Amsterdam : Elseveier, 2008 -- ISBN 0016-7037
Geochimica et Cosmochimica Acta, 17(15): Suppl. S -- Oxford : Elsevier, 2007 -- ISBN 0016-7037
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67 -- Oxford : Elsevier, 2003
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(1) -- Oxford : Elsevier, 2003
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(18): Suppl. 1 -- Oxford : Elsevier, 2003 -- ISBN 0016-7037
Geochimica et Cosmochimica Acta, 68(11) -- Oxford : Elsevier, 2004
Geochimica et Cosmochimica Acta, 70 (18): Suppl. 1 -- Oxford : Elsevier, 2006