Browse
from 

Geografie malých měst / Frantál, Bohumil, Vaishar, Antonín -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2004
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klapka, Pavel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008 -- ISBN 978-80-86407-57-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Geografie malých moravských měst I -- Brno : Regiograph, 2001 -- ISBN 80-86377-06-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých moravských měst I / Axmanová, I., Brychtová, Š., Hlavinková, Pavlína, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Jaroš, V., Kallabová, Eva, Kellnerová, H., Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Kunc, J., Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Škrabalová, J., Trávníček, B., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Regiograph (pro Ústav Geoniky AV ČR), 2002 -- ISBN 80-86377-06-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie na prahu 21. století -- Praha : ČGS, 1998
Geografie-sborník České geografické společnosti. 1 -- Praha : Česká geografická společnost, 2000
Geografija in narodnosti -- Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1993
Geographica Slovenica
Geographica Slovenica 24
Geography and Urban Environment -- Brno : Regiograph, 1995
Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research. 6 -- Dnepropetrovsk : DNVP Kartografija, 2009
Geography in Czechia and Slovakia -- Brno : Masarykova univerzita, 2008
Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century -- Brno : Masaryk University, 2008 -- ISBN 978-80-210-4600-9
Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset 21st of Century [0317674] [0321269] -- Brno : Masarykova univerzita, 2008
Geography in Europe of Regions -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2005 -- ISBN 80-86407-06-3
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005) -- Brno : Regiograph, 2005
Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, Domas, Jaroslav, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Otava, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)