Browse
from 

Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo / Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr, Hrubeš, Martin, Kycl, Petr, Mlčoch, Bedřich, Mrázová, Štěpánka, Novák, Zdeněk, Opletal, Mojmír, Prichystal, Antonín -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru / Baratoux, Lenka, Chamra, Svatoslav, Kachlík, Václav, Kopačková, Veronika, Šebesta, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421 / Ambrozek, Vladimír, Burda, Jiří, Čurda, Jan, Dvořák, Igor, Hanžl, Pavel, Janderková, Jana, Jeřábek, Petr, Kachlík, Václav, Konopásek, Jiří, Krupička, Jiří, Martínek, Karel, Müller, Pavel, Rambousek, Petr, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Trubačová, Anna, Žáčková, Eliška, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické faktory v ochraně životního prostředí. / Suk, Miloslav -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2000 -- ISBN 80-7028-100-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000... / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické mapování České republiky - poster
Geologické mapování České republiky - poster / Čejchanová, Alena, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Neubertová, Helena, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)
Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50) / Hanžl, Pavel, Hrdličková, Kristýna, Krejčí, Zuzana, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování / Buriánek, David, Dudíková Schulmannová, Barbora, Franěk, Jan, Holásek, Oldřich, Kociánová, Lenka, Pertoldová, Jaroslava, Soejono, Igor, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, Žáčková, Eliška, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat / Franěk, Jan, Kociánová, Lenka, Kopačková, Veronika, Martínek, Karel, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006) / Čadská, Růžena, Hanžl, Pavel, Holák, Jan, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami
Geologické mapy 1:25000 s textovými vysvětlivkami
Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche / Cajz, Vladimír, Čejchanová, A., Čejchanová, Alena -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-7075-736-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (RIV)
Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
Geologické mapy Evropy (1780-1918) / Beneš, Josef, Čejchanová, Alena, Čoupek, Petr, Fiferna, Patrik, Gates, Bill, Káčer, Števo, Kašiarová, Eva, Tomas, Robert, 2004
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky / Čejchanová, Alena, Čoupek, Petr, Fiferna, Patrik, Hak, Jaroslav, Káčer, Štefan, Tomas, Robert, 2004
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické památky Prahy / Kříž, Jiří -- Praha : Český geologický ústav, Praha, 1999 -- ISBN 80-7075-345-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)