Browse
from 

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- Brno : Masarykova univerzita Brno, 2000
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- Brno : Masarykova univerzita, 2002 -- ISBN 80-210-2919-6
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- Brno : Masarykova Univerzita, 2004 -- ISBN 80-210-3466-1
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- Brno : Ústav geologických věd PřF MU, ČGS - Brno, 2006
Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor / Mrázová, Štěpánka, Rambousek, Petr, Sidorinová, Tamara, Vlašimský, Pavel -- Praha : Česká geologická společnost, 2012 -- ISBN 978-80-87487-04-4
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002 / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Nývlt, Daniel, Šebesta, Jiří, Valigurský, Leoš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94 / Hubatka, František, Švancara, Jan -- Brno, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10 / Hubatka, František, Švancara, Jan -- Brno, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10 / Hubatka, František, Švancara, Jan -- Brno, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy / Kirchner, Karel, Nováková, Eva -- Brno : Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách / Bělohradský, V., Fediuk, Ferry, Gabašová, Ananda, Jarchovský, Tomáš, Klomínský, Josef, Malý, Karel, Ondruš, Petr, Táborský, Zdeněk, Veselovský, František, Žák, Jiří, Žák, Karel, 2003
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický GIS Jesenicka - poster / Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Tomas, Robert, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
Geologický průvodce Hranickem -- Praha : Česká geologická společnost, 2010 -- ISBN 978-80-904208-7-8
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický průvodce Hranickem aneb když se střetnou orogény / Otava, Jiří -- Praha : Česká geologická společnost, 2010 -- ISBN 978-80-904208-7-8
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva / Čížková, Kristýna, Kadlec, Jaroslav -- Praha : Jihočeský kraj, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický slovník. Zoopaleontológia / Borza, V., Chlupáč, I., Činčurová, E., Fordinál, K., Galle, Arnošt, Holec, P., Michalík, J., Ondrejičková, A., Ožvoldová, L., Papšová, J., Pevný, J., Pipík, R., Reháková, D., Samuel, O., Štorch, Petr, Tuba, L., Vaňová, M., Zágoršek, K., Žítt, Jiří -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000 -- ISBN 80-88974-24-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy / Nývlt, Daniel, Pertoldová, Jaroslava, Verner, Kryštof, Vrána, Stanislav -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 9788087139110
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologický vývoj rtyňsko-svatoňovické kotliny In: Rtyně v proměnách staletí 1358-2008 / Prouza, Vladimír -- Rtyně v Podkrkonoší : Město Rtyně v Podkrkonoší, 2008
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)