Browse
from 

Holocene flood plain of the Labe River / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 1994
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Holocene flood plain of the Labe river, Geologický ústav AV ČR, Praha, 1994 / Růžičková, Eliška (ed.), Zeman, Antonín (ed.)
Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development / Boháčová, I., Břízová, Eva, Nývlt, Daniel, Růžičková, E. -- Praha : ČGÚ Praha, Geologický ústav Praha AV ČR, 2000
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou / Adamová, Marie, Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- Česká geologická společnost, Praha : Česká geologická společnost, Praha, 2009 -- ISBN 978-80-904208-4-7
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu / Bruthans, J., Buzek, F., Bůzek, František, Cílek, Václav, Hladíková, J., Hladíková, Jana, Kadlec, J., Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, R., Kadlecová, Renata, Ložek, V., Ložek, Vojen, Šťastný, M., Šťastný, Martin, Žák, K., Žák, Karel, Žigová, A., Žigová, Anna -- Praha : Český geologický ústav, 2001 -- ISBN 80-7075-472-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (RIV)
Honorary member of the Slovak geological society
Hora hor. Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2009 -- ISBN 80-86124-65-7
Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-2075-733-8
Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference / Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- Praha : Česká geologická služba, Vysoká škola báňská - Tecnická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-2075-733-8
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1984
Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1984
Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- Ostrava : ČSVTS, 1993
Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek -- Příbram : Hornická Příbram, 1998
Hornická Příbram ve vědě a technice -- Příbram : Česká vědeckotechnická společnost, 1998
Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii -- Příbram : Hornická Příbram ve vědě a technice, 1995
Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- Příbram : S.n., 1996
Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- Příbram : s.n., 2006
Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- Příbram : s.n., 2006
Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- Příbram : s.n., 2006