Browse
from 

Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- Příbram : s.n., 1994
Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů -- Příbram : Hornická Příbram, 1994
Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky. -- Příbram : Hornická Příbram, 2001
Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky. -- Příbram : Hornická Příbram, 2004
Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5 -- Příbram : Hornická Příbram, 2007
Hornická Příbram ve vědě a technice 2008 -- Příbram : DIAMO, ZSDNP, 2008
Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- Příbram : Sekretariát sympozia, 2009
Hornická Příbram ve vědě a technice 2012 -- Příbram : DIAMO, s.p. a ZSDNP, 2012
Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě -- Stráž pod Ralskem : DIAMO státní podnik, 2006
Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví -- Příbram : komitet sympozia Hornická Příbram, 1999
Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek -- Příbram : Hornická Příbram, 2000
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod -- [Příbram] : [S.n.], 1982
Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- Příbram : S.n., 1996
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- [Příbram] : [S.n.], 1983
Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- Příbram : s.n., 1991
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- [Příbram] : [S.n.], 1984
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- Příbram : s.n., 1991
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- [Příbram] : [s.n.], 1986
Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- [Příbram] : [S.n.], 1983