Browse
from 

Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- Praha : Česká geologická služba, 2007 -- ISBN 978-80-7075-694
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice / Večeřa, Josef -- Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2006 -- ISBN 80-903430-9-0
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva / Grygárek, Jiří, Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr, Večeřa, Josef, 2004
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana / Kukal, Zdeněk, Reichmann, František -- Praha : Český geologický ústav, 2000 -- ISBN 80-7075-0413-00
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel, Svobodová, Marcela -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika / Buriánek, David, Melichar, Rostislav, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš -- Praha : Česká geologická společnost, 2011 -- ISBN 978-80-904208-9-2
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Horniny ve vědách o Zemi -- Praha : Karolinum, 1991 -- ISBN 80-7066-297-2
Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006
Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů -- Brno : Masarykova univerzita -- ISBN 978-80-210-5643-5
Housing and environmnental conditions in post-communist countries -- Gliwice : Wydawniczwo Politechniki Śląskiej, 2007
How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1 / Christensen, Niels Peter, Hladík, Vít, Shogenova, Alla, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
How not to provoke Mother Earth: everyday geological hazards
Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí / Čechová, Vlasta, Dudíková Schulmannová, Barbora, Kukal, Zdeněk, Pošmourný, Karel, Valečka, Jaroslav -- Praha : Grada Publishing, a.s., Česká geologická služba, 2010 -- ISBN 978-80-247-3745-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Hranická propast, průvodce národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší českou propastí -- Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí
Hruboskalsko. Průvodce naučnou stezkou / Adamovič, Jiří, Čermák, K., Hofreiter, V., Jakouběová, V., Lukášová, E., Mikuláš, Radek, Prostředník, J., Zima, K. -- Jičín ; Karlovice : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky ; organizace Českého svazu ochránců přírody Sedmihorky, 2006 -- ISBN 80-902751-6-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
http://moa.agu.org/2013/eposters/eposter/gp43b-01/ : AGU, 2013
http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/finalPDFs/815.pdf , 2011
http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/originalPDFs/4054.pdf , 2011
Human Biomechanics 2006 -- Brno : Brno University of Technology, 2006
Humic substances in the global environment and implications on human health -- Amsterodam : Elsevier, 1994