Browse
from 

Křemže - průzkum poddolovaného území. / Beneš, Vojtěch, Blecha, Vratislav, Špaček, Karel, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Křemže - undermined area prospecting.
Křesomyslova street - reconstruction of riverbank wall
Křesomyslova ulice - oprava pobřežní zdi / Bárta, Jaroslav, Blecha, Vratislav, Špaček, Karel, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Křídové sedimenty v Českém ráji / Čech, Stanislav -- Praha : Česká geologická společnost, 2010 -- ISBN 978-80-904208-8-5
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Křivoklát Region. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic
Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky / Stárková, Marcela, Waldhausrová, J., 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
KTB Report 94-1. Basic research and borehole geophysics (Final report)
Kutnohorský rudní revír / Malec, Jan, Pauliš, Petr -- Kutná Hora, 2002
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2001
Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů -- Brno : Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 2004
Kvartér 2009 /15./ Sborník abstraktů -- Brno : Ústav geologických věd PřF MU Brno, Česká geologická služba, 2009
Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů / Kadlec, Jaroslav, Růžička, M., Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- Praha : Česká geologická služba, 2003 -- ISBN 80-7075-600-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Květnice a příroda Tišnovska / Lacina, Jan, Štolfa, V. -- Tišnov : SURSUM, 1999 -- ISBN 80-85799-56-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kyselý déšť - Depozice, účinky, ústup acidifikace
Labe - řeka současnosti a budoucnosti -- Děčín : Pozemní stavby, 1994
Labe Canyon
Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- Děčín : Ministerstvo životního prostředí, 1994
Labe, řeka současnosti a budoucnosti, Společnost přátel Děčína Amici Decini, 1994, Děčín
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- Ostrava : Ústav Geoniky AV ČR, 2002 -- ISBN 80-86407-01-2