Browse
from 

Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky -- Brno : Ústav Geoniky Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci -- ISBN 978-80-86407-33-3
Kámeň a víno / Suk, Miloslav -- Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, 2000 -- ISBN 80-88974-07-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Kámen a životní cesta. Námět / Štědrá, Veronika, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová / Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava, Živor, Roman -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva / Bek, Jiří, Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava, Straková, Jarmila -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kaolíny (Horní Bříza - Trnová) / Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Sedláček, Václav -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kaolíny Kaznějov : závěrečná zpráva / Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Novák, Jiří Karel, Sedláček, Václav -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kaolíny Kaznějov jih. Závěrečná zpráva / Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Novák, Jiří Karel, Sedláček, Václav -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kaolíny (žloutnutí) / Bosák, Pavel, Dobrovolný, Jiří, Melka, Karel, Sedláček, Václav -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Kapradina milující arzen (Rostlinný hyperakumulátor čistí zamořenou půdu) / Drahota, Petr, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Karbon - Carboniferous / Dvořák, J., Hladil, Jindřich -- Praha : Český geologický ústav, 1994
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karbonátová sedimentární tělesa, 1., jejich vznik a vývoj.(Carbonate Sedimentary Solids: their origin and evolution. Part 1. (in Czech) / Hladil, Jindřich -- Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Karbonské miospory in situ v kladensko-rakovnické pánvi a jejich využití pro stratigrafii a rekonstrukci floristických společenstev -- Praha : Přírodovědecká fakulta, 1993
Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa) / Hanzlík, Josef, Hron, J. -- Praha : GEKON GF, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Karlův most -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2007 -- ISBN 978-80-7360-651-0
The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- Brno : Masaryk University, Brno -- ISBN 80-210-3266-9
The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys / Brzobohatý, Rostislav, Cicha, Ivan, Kováč, Michal, Rögl, Fred -- Brno : Masarykova Univerzita v Brně, 2003 -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
The Karpatian A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- Brno : Masaryk University Brno -- ISBN 80-210-3266-9
Karst China 2001. Abstracts with Programs -- Beijing, 2002