Browse
from 

Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů / Beran, L., Beran, Luboš, Drvotová, M., Drvotová, Magda, Dvořák, L., Dvořák, Libor, Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M., Horsák, Michal, Juřičková, L., Juřičková, Lucie, Mückstein, P., Mückstein, Petr -- AOPK ČR : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ; Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, 2008 -- ISBN 978-80-87051-49-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- NM
Měkkýši Moravského krasu -- Blansko : Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras ; Cortusa, 2006
Měkkýši Moravského krasu -- Blansko : Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras ; Cortusa, 2006 -- ISBN 80-239-7634-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Měkkýši Národního parku Podyjí -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností, 1997 -- ISBN 80-85304-47-3
member of commission 205 - Earth Sciences and Universe
member of the subcommission 205 Earth sciences
Memoir
Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle
Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica -- San José, 2008
Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka -- Praha : Hrdličkovo muzeum člověka, Univerzita Karlova, Praha -- ISBN 978-80-254-3734-6
Mendel and bioclimatology. Conference proceedings -- Brno : Masaryk University, 2014
Měníme podnebí : minulost a budoucnost klimatických změn -- Praha : Dokořán, 2007
Měníme podnebí :minulost a budoucnost klimatických změn. -- Praha : Dokořán, 2007 / Flannery, T. F.
MEPP 93. International Seminar on Diagnostics and Control through Neural. Interpretations of Fuzzy Sets. Proceedings. 2 -- Turku : Abo Akademi University, 1993
Mercury / Mihaljevič, Martin, 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok) / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)