Browse
from 

Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá v Pošumaví -- Praha : Guliver, 1992
Metallogeny of collisional orogens focussed on the Erzgebirge and comparable metallogenic settings -- Praha : Český geologický ústav, 1994 -- ISBN 80-7075-152-5
Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian type -- Potsdam : GeoForschungsZentrum, 1993
Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- Potsdam : GeoForschungsZentrum, 1993
Metallography 98 -- Košice : Technická universita Košice, 1998
Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- [Bratislava] : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1989
Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1982
METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE -- Praha : Česká geologická společnost, 2007 -- ISBN 9788087139110
Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay -- Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, 2008 -- ISBN 9788089343010
Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay -- Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, 2008 -- ISBN 9788089343010
Metamorphic Fluids and Mineral Deposits. Abstracts -- Praha : Český geologický ústav, 1993
Metamorphism and Crustal Evolution Edited by H.Thomas -- New Delhi,pp : Atlantic Publishers & Distributors -- ISBN 81-269-0436-4
Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Musil, Rudolf -- Prostějov, 2005
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Meteoritics
Meteoritics & Planetary Science
Meteorogical dictionary in six languages in Czech Republic.
Meteorological and geophysical fluid dynamics (a book to commemorate the centenary of the birth of Hans Ertel) -- BremenRönnebeck : Science Edition, 2004
Meteorological Events and Natural Disasters, and appraisalof the Piedmont (North Italy) case history of 4-6 November 1994 by a CEC field mission
Meteorologicky slovnik vykladovy a terminologicky / Munzar, Jan -- Praha : Academia, Ministerstvo zivotniho prostredi CR, 1993 -- ISBN 80-85368-45-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG