Browse
from 

Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin -- Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2008
Mezinárodní seminář Geohazardy a přeshraniční spolupráce ve Střední Americe, Managua, Nicaragua
Mezinárodní vědecká konference -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1995
Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika. -- Ostrava : VŠBTU, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1995
Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů -- Ostrava : Vysoká škola báňská TU, 1995
Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1995
Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003 -- Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2003 -- ISBN 80-86023-52-4