Browse
from 

Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007 / Lisá, Lenka -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikroskopie 2000 -- Praha : ČVUT Praha, 2000 -- ISBN 80-01-02244-7
Mikroskopie 2002. Sborník přednášek -- Praha : ČVUT, 2002
Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book -- Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 -- ISBN 80-901904-8-0
Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela -- Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno -- ISBN 80-86023-55-9
Milešovka a milešovský region -- Praha : Academia, 2005
mimo edice
Min. Society of Poland, Spec. Papers : -, 1999
Mine Closure 2008 -- Perth : Australian Centre for Geomatics, 2008 -- ISBN 978-0-9804185-6-9
Mine Closure 2009 -- Perth : Australian Centre for Geomechanics, 2009 -- ISBN 978-0-9804185-9-0
Mine Planning and Equipment Selection 1997 -- Rotterdam : Balkema, 1997
Mine Planning and Equipment Selection 2004 -- Leiden : Balkema, 2004
Mine Water and Environment -- Nottingham : University of Nottingham, 1994
Mine, Water and Environment. International Congress. 2 -- Madrid : Intituto Tecnológico Geominero de Espaňa, 1999
Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic -- Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008 -- ISBN 978-80-248-1767-5
Mine Water and the Environment. Proceedings of the IMWA Congress 2008 /10./ -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008
Mine Water and the Evironment -- Ostrava : VŠB - Technical university Ostrava, 2008 -- ISBN 978-80-248-1767-5
Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012) / Hodková, Tereza, Kavina, Pavel, Mašek, Dalibor, Sitenský, Ivo, Starý, Jaromír -- Praha : Česká geologická služba, 2013 -- ISBN 978-80-7075-855-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Mineral deposit research for high-tech world. Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting -- Uppsala : Geological Survey of Sweden, 2013 -- ISBN 978-91-7403-207-9