Browse
from 

Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS / Čejchanová, Alena -- 2. sjezd ČGS, 19.-22.10.2005 : Česká geologická služba, Praha, 2005 -- ISBN 80-7075-653-5
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer / Holečko, J., Kajzar, Vlastimil, Koníček, Petr, Kukutsch, Radovan, Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Sojka, R., Souček, Kamil, Stoniš, M., Suchanek, E., Šňupárek, Richard, Vavro, Martin, Waclawik, Petr -- Ostrava : OKD, a.s, 2014
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
"Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1" / Bokr, Pavel, Fifernová, Martina, 2009
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
"Modul of geographical and geological localization - Localization and map application version 1.1"
Mohylová pohřebiště na okrese Písek. / Chvojka, Ondřej, Krištuf, P., Rytíř, L. -- České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2009 -- ISBN 978-80-87311-02-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Moje první setkání s kamenem. Námět / Štědrá, Veronika, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Mokrá-významná lokalita pro rozpoznání báze visé
Mokrá-významná lokalita pro rozpoznání báze visé / Dvořák, Ladislav, Kalvoda, Jiří, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví -- Olomouc : Správa CHKO ČR, 2000
Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí / Buda, Jan, Godány, Josef, Šrein, Vladimír, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Molecular Order and Mobility in Polymer Systems -- St. Petersburg : Symposium service agency Monomax, LTD, Russia, 2002
Mollusca Slovenska. -- Bratislava, 1991 / Lisický, M. J.
Molluscan Megadiversity: Sea, Land and Freshwatter. World Congress of Malacology, Perth, Western Australia -- Perth : Unitas Malacologia and The Malacological Society of Australasia, 2004
Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013 / Halas, Petr, Lacina, Jan -- Brno : DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Bíl, Michal, Havlín, Aleš, Hubatka, František, Klimeš, Jan, Krejčí, Oldřich, Novotný, Roman, Nýdl, Tomáš, Petrová, Vladimíra, Poul, Ivan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Monitoring geofaktorů životního prostředí -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o, 1999
Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998 -- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 1999
Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003 / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Skřivan, Petr -- Prague : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Monitoring of atmospheric precipitation at NPBS : annual report 2008 / Navrátil, Tomáš -- Praha : Institute of Geology AS CR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ