Browse
from 

Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002 / Mrázová, Štěpánka, 2002
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Morphological and metric differences of the equides from Bilzingsleben and Schöningen
Morphologische und metrische Differenzen der Pferde von Bilzingsleben und Schöningen / Musil, Rudolf -- Artern, 2002
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Morphotectonic analysis of Jizerské hory Mts.
Mössbauer spectroscopy in materials science -- Olomouc : Palacký University, 2012
Mössbauer spectroscopy in materials science - 2012 : proceedings of the International Conference MSMS-12, Olomouc, Czech Republic, 11-15 June 2012 -- Melville : American Institute of Physics, 2012
Moths and caterpillars of Central Europe. Moths 2.
Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II -- Brno : MU Brno, 2013
Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 2. / Červenka, Václav, Dvořák, Josef, Macek, Jan, Traxler, Ladislav -- Praha : Academia, 2008 -- ISBN 978-80-200-1667-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: NM
Mountain Risks: From Prediction to Management and Governance -- New York : Springer, 2014
Movement of reserves at reserved mineral deposits in years 2003-2012
Moving Boundaries VII -- Southampton, Boston : WIT Press -- ISBN 1-85312-987-9
Moving plates and melting icecaps : processes and forcing factors in geology . abstract book -- Brussels : Geologica Belgica, 2012
Možné souvislosti mezi zemětřesnými roji a seismicitou indukovanou při injektáží kapalin / Fischer, Tomáš, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná / Dvořáček, J., Hudeček, V., Konečný, Petr, Petroš, V., Ptáček, Jiří, Slivka, V., Šancer, J., Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti geologického ukládání CO2 ve slaných kolektorech středních Čech. EU Geocapacity WP 2.1, případová studie
Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů / Vilhelm, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu / Koníček, Petr -- Ostrava : VŠB - TU Ostrava, FAST, 2008
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů / Souček, Kamil -- Ostrava, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster) / Kopecká, Milada -- Brno : Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Brno, 2007 -- ISBN 80-903732-2-4
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)