Browse
from 

Nerostné bohatství Horažďovicka -- Horažďovice : Město Horažďovice, 2006 -- ISBN 80-238-5872-6
Nerostné suroviny světa - Rudy a nerudy
Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference -- FrýdekMístek : Katedra ochrany životního prostředí VŠB, 1994
Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití / Bezuško, Petr, Dušek, Karel, Godány, Josef, Knésl, Ilja, Kopecký, Pavel, Lhotský, Pavel, Mašek, Dalibor, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Večeřa, Josef, Vymazalová, Anna, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek -- Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1985
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen
Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen ; Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas
New approaches characterizing groundwater flow -- Lisse, The Netherlands : A.A.Balkema -- ISBN 90 2651 848 X
New approaches to characterising groundwater flow -- Rotterdam : Balkema -- ISBN 90 2651 848 X
New finding of Pleistocene organic sediments from Moravia -- Brno : Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Česká geologická společnost, 2011
New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster
New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster / Čápová, Dana, Kondrová, Lucie, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
The new method for assessing the radon risk of building sites / Barnet, Ivan -- Praha : Czech Geological Survey, 2004 -- ISBN 80-7075-616-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
The new method for assessing the radon risk of building sites / Barnet, Ivan, Matolín, Milan, Mikšová, Jitka, Neznal, Martin, Neznal, Matěj -- Praha : Czech Geological Survey, 2004 -- ISBN 80-7075-616-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
New perspectives on volcano behaviour, volcanic hazards and volcanism-related mineral resources. Programme and abstracts -- Cluj-Napoca - Sovata, Romania : Sapientia - Hungarian University of Transylvania, 2007
New Phenomena in Ground Motion, Earthquake Hazard and Risk Evaluation / Schenk, Vladimír -- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1997
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
New Products and Production Technologies for a New Textile Industry -- Gent : Dept. of Textiles, Universiteit Gent, 1999
New Rural Spaces : Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism / Clark, G., Dax, T., Frantál, Bohumil, Halfacree, K., Hall, C. M., Kunc, J., Martinát, Stanislav, Maye, D., Petr, O., Šauer, M., Tonev, P., Van der Horst, D., Vystoupil, J., Walker, G., Wolsink, M. -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2013 -- ISBN 978-80-86407-38-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
New Rural Spaces. Towards renewable energies, multifunctional farming and sustainable tourism / Frantál, Bohumil, Martinát, Stanislav -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, Brno, 2013 -- ISBN 978-80-86407-38-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
New spatial relations in new Europe -- Warszawa : PAN, Stanislav Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, 2005