Browse
from 

Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy / Holečková, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Myška, Oldřich, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha / Beneš, Stanislav
Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000 / Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Observation of the Continental Crust through Drilling II. Proceedings of the International Symposium held in Seeheim, October 3-6, 1985 -- Berlin : Springer, 1987 -- ISBN 3-540-17348-X
Occasional Papers of the Geological and Geophysical Institute of Hungary -- Budapešť : Hungarian Academy of Science, 2013 -- ISBN 978-963-671-294-5
Occasional papers of the Geological Institute of Hungary
Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic -- La Serena : Pontificia Universidad Católica de CHile, Instituto de Geografia, 2007
Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005 / Bezuško, Petr, Kaboré, Abel, Komínek, Emanuel, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Yameogo, Faustin, Zida, Blase, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005 / Bezuško, Petr, Kaboré, Abel, Komínek, Emanuel, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Yameogo, Faustin, Zida, Blaise, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny -- Bratislava : Ústav krajinné ekologie SAV, 2008
Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15 / Cílek, Václav -- Rozvojová 135, Praha 6 : Geologický ústav AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochrana krajinného rázu -- Praha : Nakladatelství Naděžda Skleničková, 2006
Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- Praha : Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, 1987
Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie -- Bratislava : Dom techniky ZS VTS, 2002
Ochrana ovzdušia 2009. Zborník -- Bratislava : Kongres management, 2009
Ochrana přírody
Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2 -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2012
Ochrana území postihnutých prírodnými ničivými pohromami -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007 -- ISBN 978-80-228-1803-2
Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5 / Bonczek, Č., Dvorský, P., Holečko, J., Konečný, Petr, Koníček, P., Przeczek, A., Ptáček, Jiří, Stoniš, M., Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG