Browse
from 

Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP / Chlupáčová, Marta, Gnojek, Ivan, Hanák, Jaromír, Hladík, Vít, Hrouda, František, Hudečková, Eva, Kašparec, Ivan, Kolejka, Vladimír, Matěj, František, Ondra, Pavel, Růžičková, Marie, Sedlák, Jiří, Šrámek, Josef, Zabadal, Stanislav, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP / Chlupáčová, Marta, Gnojek, Ivan, Hadrabová, Lenka, Hanák, Jaromír, Hladík, Vít, Hudečková, Eva, Kolejka, Vladimír, Matěj, František, Ondra, Pavel, Růžičková, Marie, Sedlák, Jiří, Svobodová, Ivana, Šrámek, Josef, Zabadal, Stanislav, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko / Seifert, Antonín, 2009
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu / Byczanski, Petr, Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu / Byczanski, Petr, Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici / Bosák, Pavel, Hladil, Jindřich, Štorch, Petr, Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT" / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Koukouzas, Nikolaos, Lojka, Richard, Tasáryová, Zuzana, Typou, Ioannis, Ziogou, Fotini, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou / Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění / Godány, Josef, Kortanová, Jana, Macháček, Milan, 2012
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL / Godány, Josef, Horáková, M., Mach, Karel, Rambousek, Petr, Svoboda, Ivan, Vrubel, Martin, Zíma, Jaroslav, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : LABRYS, o. p. s, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín / Lisá, Lenka, Petr, L. -- Praha : LABRYS, o. p. s, [2010]
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov / Pechoč, Jiří, Stoklasa, Jaroslav -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město / Kajzar, Vlastimil, Kotris, J., Kukutsch, Radovan, Němec, J- -- Ostrava : DIAMO s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Possibilities of shallow refraction seismics in determination of fracture orientation.
Possibilities of using space after mining in floodplains for flood control in the area of intervention 1.3 - Reducing the risk of flooding; project plan 'Possibilities of spaces after mining in floodplains for flood protection measures' presented in the XXVII. Challenges of the Ministry of Environment for the submission of applications for support from the priority axis 3.1 'Reducing the risk of flooding' of the Operational Programme Environment (OPE). (in 2011)
Possible relations between earthquake swarms and injection-induced seismicity
Post Conference Tour Guide -- Praha : Novosad & Novosad, 1993
Post-magmatic hydrothermal processes and character of paleofluids in the Podlesí granite stock
Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock / Dobeš, Petr, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)