Browse
from 

Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Rome 2008. 70th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Extended abstract & exhibitors' catalogue -- Houten : EAGE, 2008
Rome 2008. 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 Abstracts : extended abstracts CD-ROM -- - : EAGE Publications BV, 2008
Roofless Caves -- Postojna : karst Research Institute YRC SAZU, 1999
Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt -- Brno : Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2008
Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření / Štrunc, Jaroslav -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka / Čápová, Dana, Karbušická, Stanislava, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Kujal, Roman, Moravcová, Olga, Neubertová, Helena, Svítil, Radek, Štrupl, Vít, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka / Čápová, Dana, Karbušická, Stanislava, Kramolišová, Pavla, Kujal, Roman, Moravcová, Olga, Sedláček, Jan, Svítil, Radek, Šedinová, Eva, Štrupl, Vít, 2013
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozhovory o ekológii a ochraně prírody. -- Martin : Enviro, 1991 / Vološčuk, I.
Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin / Boháček, Zbyněk, Franců, Eva, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozpojiteľnosť uhlia a hornín reznými nástrojmi. 1. 1 / Krúpa, V., Pinka, J., Vašek, Jaroslav -- Košice : Štroffek, 1998 -- ISBN 80-88896-29-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika / Vašek, Jaroslav -- Ostrava : VŠBTU, 1999 -- ISBN 80-7078-645-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Rozpravy Národního technického muzea
Rozpravy Národního technického muzea 222 -- Praha : Národní technické muzeum, Praha -- ISBN 978-80-7037-214-2
Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b / Nývlt, Daniel, 2003
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie / Čížek, David, Karbušická, Stanislava, Kycl, Petr, Rapprich, Vladislav, Svítil, Radek, 2012
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
The Rožna Uranium Deposit. Model of late Variscan and postvariscan mineralization
Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9 / Kafka, Jan (ed.)