Browse
from 

Slovak Geological Magazin -- Bratislava : Geological Survey of Slovak Republic, Dionýz Štúr Publisher, 2003 -- ISBN 1335-96X
Slovak Geological Magazine -- Bratislava : Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
Slovensko a integrujúca sa Európa -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002
Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2004
Slovník pro studenty antropologie I. A - L / Bělka, Luboš, Beran Cimbůrková, Petra, Boberová, Kateřina, Bravený, Pavel, Budil, Ivo, Bureš, Petr, Čuta, Martin, Dohnalová, Marie, Filipský, Jan, Honcoopová, Helena, Horáčková, Ladislava, Horký, Drahomír, Hruška, Blahoslav, Kandert, Josef, Kašpar, Oldřich, Kolmaš, Josef, Komárek, Stanislav, Kovárník, Jaromír, Králík, Miroslav, Králíková, Michaela, Křivanová, Michaela, Laštovičková, Monika, Löwensteinová, Miriam, Machalová, Tatiana, Macúchová, Klára, Maiello, Giuseppe, Malina, Jaroslav, Moravčíková, Zuzana, Mořkovský, Tomáš, Musil, Rudolf, Nováková, Marie, Novotný, Stanislav, Novotný, Vladimír, Oliverius, Jaroslav, Olivová, Lucie, Páč, Libor, Pardyová, Marie, Pavelka, Jiří, Pospíšil, Ivo, Prokopec, Miroslav, Přívratský, Vladimír, Rašková Zelinková, Michaela, Relichová, Jiřina, Rezáková, Olga, Řiháková, Alena, Skupnik, Jaroslav, Sojková, Tereza, Svoboda, Jiří, Šatava, Leoš, Šín, Lukáš, Štefková, Petra, Thér, Richard, Tvrdý, Zdeněk, Unger, Josef, Urbanová, Petra, Vachala, Břetislav, Vančata, Václav, Vančatová, Marina, Vaňharová, Michaela, Vargová, Lenka, Vorlíček, Jiří, Vrhel, František, Wolf, Josef, Záhořík, Jan, Zvěřina, Jaroslav -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007 -- ISBN 978-80-7204-508-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
SlovTec 08 -- Bratislava : SLOVTEC, 2008 -- ISBN 978-80-89343-01-0
SlovTec 08, 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23-26 April 2008 -- Bratislava : State Geological Institute of Dionýz Štúr, 2008 -- ISBN 978-80-89343-01-0
SLT 2002. Sborník třetího semináře o Linuxu a TEXu - SLT 2002 -- Brno : Konvoj, 2002
Služby ČGS v 21.století / Fiferna, Patrik -- 2. sjezd ČGS, 19.-22.10.2005 : Slavonice, 2005
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Smart Science for Exploration and Mining. Proceedings of the Tenth Biennial SGA Meeting, Townsville, 2009 -- Townsville : Economic Geology Research Unit, James Cook University, 2009 -- ISBN 9780980558685
Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití / Konečný, Petr, Koníček, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- Ostrava : OKD, a.s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000 / Adamová, Marie, Batík, Petr, Čech, Stanislav, Čurda, Jan, Fediuk, Ferry, Godány, Josef, Gürtlerová, Pavla, Hanžl, Pavel, Klomínský, Josef, Kříbek, Bohdan, Kycl, Petr, Lhotský, Pavel, Manová, Magdalena, Pálenský, Peter, Rambousek, Petr, Rudolský, Jiří, Schovánek, Pavel, Skácelová, Darja, Štěpánek, Petr, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
SNA '09 - Seminar on Numerical Analysis & Winter School -- Ostrava : Institute of Geonics AS CR, 2009
SNA ´08 - Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Liberec : Technical University of Liberec, 2008
SNA ´09 - Seminar on Numerical Analysis -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2009 -- ISBN 978-80-86407-60-9
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
SNA ´09 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
SNA´08 Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Liberec : Technical Universiity of Liberec, 2008
SNA´08- Seminář on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Liberec : Technical University of Liberec, 2008
SNA´14 - Seminar on Numerical Analysis . Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- Praha : Institute of Computer Science AS CR, 2014
Sociální klima městského obvodu Michálkovice / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- Brno : Ústav geoniky AV ČR - Brno, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG