Browse
from 

Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL / Godány, Josef, Horáková, Marie, Svoboda, Ivan, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR) / Souček, Kamil, Ščučka, Jiří -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2007 -- ISBN 978-80-86407-15-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu / Plomerová, Jaroslava -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stavebí kámen / Přikryl, Richard, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje / Dudíková Schulmannová, Barbora, Valečka, Jaroslav, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference -- Brno : CERM Brno, 2008
Stellar and planetary magnetoconvection -- Bratislava : Comenius University, 1997 -- ISBN 80-223-1185-5
Stellar and planetary magnetoconvection. Book of abstracts -- Bratislava : Comenius University, 1996
STI/PUB/1463
Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR -- ISBN 978-80-200-1915-8
Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích / Fatka, Oldřich, Mikuláš, Radek, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Stolečku, prostři se. Strava jako interkulturní fenomén v muzeu -- Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kraje, Muzeem Cheb, 2009 -- ISBN 978-80-86611-29-7
Stonařovské meteority 1808-2008 -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o, 2008 -- ISBN 978-80-86382-09-8
A stone and the life journey
Stony debris ecosystems -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2000 -- ISBN 80-7044-299-9
Stop E1-6: Ludlow and early Přídolí succession at Mušlovka Quarry near Řeporyje; early Ludfordian radiation and the effect of the Ludfordian extinction events in the shallow-water carbonate succession / Budil, Petr, Manda, Štěpán -- Freiberg : Freiberg TU Bergakademie Freiberg, 2007 -- ISBN 1433-1284
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Stop E1-7: Lochkovian-Pragian boundary at Kosoř - V Sudech (Černá rokle gorge) / Budil, Petr -- Freiberg : Freiberg TU Bergakademie Freiberg, 2007 -- ISBN 1433-1284
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1985
The story of Bohemian spruce forest - Guide of forest ecosystems in the Bohemian Forest
Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.) -- Cambridge, Massachusetts : Peabody Museum, Harvard University -- ISBN 0-87365-551-6