Browse
from 

Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Lukeš, Petr, Petáková, Zdeňka, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984 -- [S.l.] : [s.n.], 1984
Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva / Živor, Roman -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Trilobites - stony crayfish. A tribute to Czech quarry men of the past centuries
Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům / Budil, Petr, Marek, Jaroslav, Šarič, Radko -- Praha : Česká geologická služba, 2009 -- ISBN 978-80-7075-730-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Trpaslík v evropské kultuře -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005
Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví -- Praha : Český plynárenský svaz, 2003
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR / Godány, Josef, Knésl, Ilja, Rambousek, Petr, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Třeboňsko / Gürtlerová, Pavla, Hátle, Miroslav, Králová, Magdalena, Poňavič, Michal -- Praha : Česká geologická služba, 2012 -- ISBN 978-80-7075-777-2
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Třeboňsko / Gürtlerová, Pavla, Hátle, Miroslav, Králová, Magdalena, Poňavič, Michal -- Praha : Czech Geological Survey, 2012 -- ISBN 978-80-7075-778-9
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Třebušice - přeložka silnice. Geofyzikální měření. / Blecha, Vratislav, Votoček, Robert, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Třebušice - relocation of the highway. Geophysical measurements
Tři svíce za budoucnost : návody a nápady jak přežít konec světa -- Praha : Novela bohemica, 2012 -- ISBN 978-80-87683-02-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011) / Geršl, Milan, Zelenková, Kateřina, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Tsunami je stále s námi / Cílek, Václav -- Praha : Alfa Publishing, 2006 -- ISBN 80-86851-22-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tuchoměřice od nejstarších dob k dnešku / Čornejová, I., Nekvasilová, O., Sankot, P., Sekyrka, T., Tomková, K., Vlk, M., Žítt, Jiří -- Tuchoměřice : Obec Tuchoměřice, 2001
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok -- Žilina : Dom techniky, 1998
Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko / Balatka, B., Bartoňová, B., Burachovič, S., Chrmý, P., Dvořák, J., Hloušek, P., Hrádek, Mojmír, Hromas, J., Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk, Marada, M., Maršálková, M., Novák, Z., Nováková, M., Procházka, V., Rubín, J., Zapletalová, Jana -- Praha : Olympia, 2001 -- ISBN 80-7033-644-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tvář naší země - krajina domova -- Lomnice n. Popelkou : Jaroslav Bárta, Studio JB pro Českou komoru architektů, 2001