Browse
from 

Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia / Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj metod a technologií GPS v geodézii -- Brno : Vysoké učení technické, 2005
Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu / Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Ehlerová, Jana, Gabašová, Ananda, Havíř, Josef, Hokr, Milan, Kovář, Lukáš, Královcová, Jiřina, Lukeš, Jiří, Maryška, Jiří, Pačes, Tomáš, Richter, Thomas, Rukavičková, Lenka, Severýn, Otto, Szongoth, Gabor, Štamberk, Karel, Tauchman, Miroslav, Tondr, David, Trčková, Jiřina, Veselovský, František, Vohralík, Martin, Weishauptová, Zuzana, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Hanák, Jaromír, Hanžl, Pavel, Havlová, Václava, Holeček, Jan, Maňák, Lukáš, Myška, Oldřich, Najser, Jan, Pacherová, Petra, Pačes, Tomáš, Rojovský, Milan, Rukavičková, Lenka, Záruba, Jiří, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj opakovaně vyprazdňovaného zvrstveného magmatického krbu / Breiter, Karel, Mueller, A. -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007 / Bajer, A., Gregor, M., Lisá, Lenka -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku / Košťák, Blahoslav -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa / Petáková, Zdeňka, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací / Buda, Jan, Jírů, Roman, Mašek, Dalibor, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Procházka, Václav, Zoulková, Věra, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny -- Velké Bílovice : Česká bioklimatologická společnost, 1996
Vývojové trendy užití uhlí / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- Ostrava : Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, 1998 -- ISBN 80-7078-593-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu / Hroch, Tomáš, Kopačková, Veronika, Nol, Ondřej, Nývlt, Daniel, Ptáčková, Helena, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Vancl, Jiří, Vít, Jan, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů / Hanzlíček, Tomáš, Kiselová, M., Laciok, A., Landa, J., Lukin, D., Perná, Ivana, Polívka, P., Sázavský, P., Selucký, P., Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, Vojtěchová, H., Vokál, A. -- Praha : Ústav jaderného výzkumu, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358 / Botula, Jiří, Grygárek, Jiří, Mašek, Dalibor, MIchalčík, Petr, Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- Brno : Geofyzika, 1982 : Geofyzika, 1988
Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí / Mlčoch, Bedřich, Petáková, Zdeňka, Tomas, Robert -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00 / Adamovič, Jiří, Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Holub, František, Kobr, Ivan, Konopásek, Jiří, Kotková, Jana, Král, Jano, Kučera, Miroslav, Martínek, Karel, Mašek, Jan, Mlčoch, Bedřich, Opletal, Mojmír, Opluštil, Stanislav, Pertoldová, Jaroslava, Pešek, Jiří, Pudilová, Marie, Rajchl, Michal, Šrámek, Josef, Štědrá, Veronika, Tomas, Robert, Žáček, Vladimír -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran / Gruna, B. (ed.), Reiter, A. (ed.)