Browse
from 

Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice / Frantál, Bohumil -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality / Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, Večerník, Petr, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů / Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Havlová, Václava, Novák, Petr, Nováková, Lucie, Ondra, Pavel, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření / Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Hanák, Jaromír, Holeček, Jan, Pacherová, Petra, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, Sosna, Karel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě / Bláha, Vladimír, Hanžl, Pavel, Holeček, Jan, Maňák, Lukáš, Myška, Oldřich, Pacherová, Petra, Rojovský, Milan, Rukavičková, Lenka, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2 / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícká univerzita v Ružomberku, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991 -- Znojmo : Správa NP Podyjí, 1996
Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí / Koptiš, Martin, Kříž, Jiří -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace / Čoupek, Petr, Gürtlerová, Pavla, Neubertová, Helena, Paleček, Martin, Skarková, Helena, Svítil, Radek, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity -- Pardubice : Geopark Vysočina, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011 -- Pardubice : Geopark Vysočina, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011 -- Telč : Geopark Vysočina, o.p.s., a MAXX reklamní agentura s.r.o.,, 2011 -- ISBN 978-80-903496-4-3
Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí -- Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006 -- ISBN 80-7044-796-6
Vzduch jako jeden z živlů -- Praha : Agentura Koniklec, 1998
Vzorkování plavenin v menších tocích / Franců, Eva, Geršl, Milan, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Vzorkování (směrnice definující závazná pravidla v souladu s platnými normami) / Konečný, František, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)